Všeobecné vyhlásenie


Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Hi-Reklama, s. r. o. (ďalej len "Hi-Reklama") Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Hi-Reklama zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.Hi-Reklama si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Hi-Reklama alebo tretích strán zmluvne viazaných s Hi-Reklama. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Hi-Reklama.


Všetky osobné údaje získava Hi-Reklama od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.