Autobusová stanica Bratislava

Číselné označenie nástupíšť/ technické riešenie, výroba, inštalácia

Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+

Orientačný/ navigačný systém/ grafické návrhy, výroba, inštalácia

Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+

Označenia pokladní a doplnkových služieb/ grafické návrhy, výroba, inštalácia

Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+

Hlavný dekoratívny prvok/ drevené panely/ mapa Bratislavy s vyznačením dominánt/ grafický návrh, potlač na drevo

Hi-Reklama+