Projekt EU

Hi-Reklama

Prijímateľ: Hi-Reklama, s.r.o., Komenského 11/A, Košice 040 01

Začatie projektu: 18.05.2015 Ukončenie projektu: 30.09.2015 Miesto realizácie: Komenského 12/A, Košice 040 01 Schválená výška NFP: 216 650 EUR Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.economy.gov.sk, www.opkahr.sk, www.siea.gov.sk

Stručný opis projektu:

Navrhovaný projekt napomôže spoločnosti Hi-Reklama, s.r.o. drží krok so súčasnými najmodernejšími trendmi v oblasti tlače, čím si zabezpečí konkurencieschopnosť nielen na miestnom trhu. Zakúpením inovatívnej technológie dôjde k znižovaniu záťaže na životné prostredie. Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.

Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+Hi-Reklama+