Najefektívnejšia tlač Sublimáciou

Hi-Reklama       Hi-Reklama

Čo je to vlastne tá sublimačná tlač? Ak si definujeme pojem sublimácia ako si môžeme pamätať z hodín fyziky na základnej škole, je to proces premeny skupenstva látky z pevného na plynné (bez prechodu do kvapalného skupenstva).

Poďme však pekne po poriadku. Štandardne zaužívaný postup tlače totiž prebieha aplikáciou farebného pigmentu na výsledný produkt. Sublimačná technológia, na druhej strane, obsahuje o jeden krok navyše. Najprv sa žiadanou grafikou potlačí tzv. prenosový papier. Toto médium sa následne priloží k požadovanému materiálu a vložia sa spolu do transferového lisu, kde prebieha to najpodstatnejšie finále. Lis zahrieva prenosový papier, čím prebehne chemická reakcia, kde sa atrament pri vyššej teplote vyparuje a viaže sa tak do štruktúry produktu. Na rozdiel od iných technológií, ktoré aplikujú farbu vždy na povrch materiálu, tento plyn zafarbí nami požadovaný textil (aj rôzne iné materiály) tak, že prenikne cez jeho póry. Výsledkom je farebnosť ako žiadna iná – autenticky žiarivá a trvácna.

Táto metóda má nespočetné množstvo výhod, z ktorých spomenieme napríklad tlač na strečové materiály – pri naťahovaní zostáva potlač súvislá, nepraská, neobjavia sa nepotlačené plochy, keďže je vlákno farbené od svojej štruktúry. Sublimácia je odolná voči UV žiareniu, poveternostným podmienkam aj vode, čo ju v (nie len) exteriérových aplikáciách stavia do pozície suverénneho lídra. Farebnosť je dokonalá, jasne ostrá bez farebných skokov a hlavne bez konkurencie.

Hlavné výhody:

  • Odolnosť/trvácnosť
  • Žiarivé farby
  • Zafarbenie od štruktúry vlákna
  • Bezkonkurenčnosť pri polyesterových materiáloch

Príklad produktov vhodných na sublimačnú technológiu:

  • Športové oblečenie (dresy, softshell, thermo, plavky)
  • Vlajky a zástavy
  • Textilné bannery
  • Slnečníky
  • Stany
  • Rôzne iné textílie z polyesteru